Over De Dam

Schoolgids en schoolplan

De Dam gebouw

De schoolgids is een gids met praktische gegevens over het reilen en zeilen van de school.

Het schoolplan is het beleidsplan van ons onderwijsteam voor de komende vier jaar. (2015-2019) Hierin kunt u lezen welke speerpunten binnen ons onderwijsteam centraal staan, eventueel uitgesplitst per school.

Meer over 'Schoolgids en schoolplan'

Visie en missie

Ieder kind past bij ons onderwijs

Op Obs De Dam willen we onze leerlingen het onderwijs bieden dat bij hen past. Onderwijs dat is afgestemd op hun individuele talenten en interesses. Daarom bieden wij gepersonaliseerd onderwijs.

We zijn ervan overtuigd dat een kind zich goed ontwikkelt wanneer hij lekker in zijn vel zit, uitgedaagd wordt en betrokken is bij het leren. Wanneer een leerling weet waarom hij iets leert en wat hij wil leren, wordt zijn betrokkenheid groter. Dit wordt nog sterker wanneer hij hierbij zijn talenten en interesses kan...

Meer over 'Visie en missie'

Ons onderwijs

Gepersonaliseerd leren

Op Obs De Dam leren kinderen samen, maar wel elk op hun eigen niveau en in hun eigen tempo. Dit doen zij aan de hand van hun persoonlijke leerdoelen. Deze bepalen zij samen met de leerkracht. Zo geven zij met elkaar invulling aan hun onderwijs. De verplichte vakken en de onderwerpen die de leerling aanspreken, komen hierin samen. Dit motiveert, zorgt voor betrokkenheid en maakt leren nog leuker. Leerlingen voelen zich hierdoor verbonden en prettig op onze school. Dit is ideaal voor het ontdekken en ontwikkelen van hun...

Meer over 'Ons onderwijs'

Onderwijsteam

OBS de Dam is een basisschool die deel uitmaakt van een stichting. Stichting Gearhing is een stichting die zorg draagt voor 28 basisscholen in heel Zuidwestelijk Friesland, van Pingjum tot en met Echtenerbrug. Stichting Gearhing houdt kantoor in Bolsward.

De 28 scholen zijn verdeeld in zeven onderwijsteams. Binnen de onderwijsteams werken de scholen samen, met name op onderwijskundig gebied. Onderwijsteam 5 bestaat uit OBS Tweespan, OBS de Meerpaal en OBS de Dam, alle drie gevestigd in Lemmer.

 

Meer over 'Onderwijsteam'

De Plusklas

plusklas

De Plusklas van onderwijsteam Lemmer

Onze scholen vinden het heel belangrijk dat een kind een goede basis meekrijgt op het gebied van lezen, taal, rekenen en schrijven. Maar wij vinden het minstens zo belangrijk dat kinderen zelfstandig zijn, doorzetten, kunnen samenwerken, elkaar respecteren en...

Meer over 'De Plusklas'