Ouders

Medezeggenschapsraad

MR2

De medezeggenschapsraad is een bij wet geregeld inspraakorgaan, waar leerkrachten en ouders gelijk vertegenwoordigd zijn. Iedere school had voorheen een eigen medezeggenschapsraad, de MR. Binnen ons onderwijsteam hebben wij een overkoepelende MR voor de Dam, Meerpaal en Tweespan. De...

Meer over 'Medezeggenschapsraad'

Kindpakket

Kindpakket logo kleur email

Vergoedingen voor sport, muziekles, schoolreisje of verjaardag Het kan voorkomen dat je als ouder(s) te weinig geld hebt om je kind (of kinderen) mee te laten doen aan bijvoorbeeld schoolreisje, sport, muziekles of om een verjaardag te vieren. Zo kan in Nederland 1 op de 8 kinderen door...

Meer over 'Kindpakket'

Leerlingenraad

leerlingenraad4

6 februari 2017

Zoals u misschien weet wordt het gebied rondom de Spaanderbank voor de woningbouwvereniging Lyaemer gerenoveerd. De leerlingenraad heeft met mevrouw Wilma Hoekstra gesproken en met de architect mevrouw Trude de Vroomen om te inventariseren wat kinderen nu belangrijk vinden in hum...

Meer over 'Leerlingenraad'

Ouderraad

or

Ouders worden op verschillende manieren betrokken bij de school. Veel ouders zijn actief bij bepaalde schoolactiviteiten. De teamleden krijgen bijvoorbeeld steun bij activiteiten zoals: het Sinterklaasfeest, schoolreisjes, kamp, avondvierdaagse, spelmorgen, schoonmaken en excursies.
Ook bij...

Meer over 'Ouderraad'

Sociaal Wijkteam

defryskemarren

Het sociaal wijkteam De Fryske Marren

Sinds 1 januari kunt u in gemeente de Fryske Marren met al uw vragen over zorg, werk en jeugd terecht bij het sociaal wijkteam. In dit team zitten hulpverleners die samen met u bekijken hoe uw hulpvraag het beste kan worden opgelost. U kunt hierbij...

Meer over 'Sociaal Wijkteam'

Leerplicht en verlof(aanvraag)

leerplicht3

Vanaf vijf jaar verplicht naar school
Een kind mag naar school wanneer het vier jaar is. Wanneer een kind vijf jaar is, is het leerplichtig. Dat betekent dat een kind dan naar school moet en gedurende de basisschooltijd deelneemt aan het onderwijs. Uw vierjarige kleuter mag thuis blijven als u...

Meer over 'Leerplicht en verlof(aanvraag)'

Vrijwillige ouderbijdrage

De ouderbijdrage is wettelijk niet verplicht, omdat het onderwijs in Nederland in principe gratis is. Het ministerie heeft een vergoedingensysteem voor bijvoorbeeld de aanschaf van lesmethoden en het onderhoud van de gebouwen. Het ministerie vergoedt echter niet alle uitgaven die we in het belang van kinderen doen. Daarom vragen we van ouders een ouderbijdrage. Van deze ouderbijdrage betalen we extra activiteiten, zoals het schoolreisje, het Sinterklaasfeest, de Kerstmaaltijd, Paasfeest, voorleesontbijt, laatste schooldag en...

Meer over 'Vrijwillige ouderbijdrage'