Schooltijden

dali clock burned

Maandag t/m vrijdag: 

08.30 - 14.15 uur.

 

Voor schooltijd en in de pauze

Vanaf kwart over acht mogen de kinderen naar binnen. Voordat de lessen beginnen mogen ze iets voor henzelf in de klas doen, bijv. even lezen, iets afmaken of samen bijkletsen. De kinderen mogen ook buiten op het plein blijven spelen, maar er is voor schooltijd geen pleinwacht. Om vijf voor half negen half negen gaat de eerste bel. Dit is het teken dat de lessen zo gaan beginnen: de kinderen komen in de klas en de ouders nemen afscheid. Om half negen starten de lessen.

In de pauze spelen alle kinderen op het plein en de leerkracht houdt hierop toezicht.

Ziekmeldingen
Als uw kind door ziekte of andere omstandigheden niet kan komen, dient u dit te melden voor schooltijd. Vanaf 08.00 uur tot 8.30 uur is de school bereikbaar op tel. nr. 0514-561967.