Ouderraad

or

Ouders worden op verschillende manieren betrokken bij de school. Veel ouders zijn actief bij bepaalde schoolactiviteiten. De teamleden krijgen bijvoorbeeld steun bij activiteiten zoals: het Sinterklaasfeest, schoolreisjes, kamp, avondvierdaagse, spelmorgen, schoonmaken en excursies.
Ook bij structurele activiteiten krijgen de teamleden veel steun van ouders: bij de begeleiding naar de sporthal, het schoonmaken van het speellokaal en tijdens de creamiddagen van de bovenbouw. Zonder ouderhulp is een aantal activiteiten niet mogelijk. Ouders kunnen via de ouderraad en medezeggenschapsraad nog meer bijdragen aan het functioneren van de school.

De ouderraad heeft vooral als taak de organisatie van een aantal activiteiten op school te ondersteunen of uit te voeren.

Leden van de ouderraad:

  • Irma Lok (Penningmeester)
  • Wilma Sjoerdsma
  • Greetje Swieringa
  • Yvonne Boschma
  • Miranda Mulder
  • Cecillia Mooi
  • Hinke de Jong

U kunt de ouderraad bereiken op: or.dedam@gmail.com