Leerlingenraad

6 februari 2017

Zoals u misschien weet wordt het gebied rondom de Spaanderbank voor de woningbouwvereniging Lyaemer gerenoveerd. De leerlingenraad heeft met mevrouw Wilma Hoekstra gesproken en met de architect mevrouw Trude de Vroomen om te inventariseren wat kinderen nu belangrijk vinden in hum woonomgeving.
Aan de hand van een maquette zijn speeltuinen en wegen onder de loep genomen. Het was een heel leuk gesprek, waarin de kinderen ook dilemma’s tegenkwamen. Zo vonden ze dat de wijk heel groen moest blijven. Dit kon je bereiken door veel appartementen te bouwen: dan konden veel mensen wonen op een klein stukje grond. Er bleef dan veel ruimte over voor speelplekken en plantsoenen. Maar toen de architect aan de kinderen vroeg om hun idealen huis te beschrijven, wilden ze allemaal een groot huis met voldoende kamers en een flinke tuin. Het grappige was dat de kinderen toen zelf ontdekten dat dit in tegenspraak was met hun eerdere idee.

De conclusie die de kinderen trokken en de boodschap die ze aan de woningbouwvereniging en de architect meegaven was:

- niet alleen speeltuintjes voor allerkleinste kinderen, maar ook iets voor de wat oudere kinderen
- de wegen zijn onveilig om lekker buiten te spelen: er zou meer aan de veiligheid in de wijk gedaan moeten worden, door hier met de inrichting rekening mee te houden
- meer gelegenheid om te voetballen, het liefst met goals en omheind
- minder zwerfafval: als ergens rotzooi ligt van oudere jeugd zoals sigarettenpeuken, drugszakjes, bierflesjes, dan schrikt dit af en durven de kinderen er niet meer te spelen.

Zowel mevrouw Hoekstra als mevrouw de Vroome waren aangenaam verrast hoe goed de kinderen hun gedachten konden verwoorden en wat voor mooie en realistische beelden zij hadden bij hun ideale woonomgeving.
Wij zijn natuurlijk apetrots op onze leerlingenraad: hun ideeën en opmerkingen worden meegenomen in de plannen voor de renovatie van de wijk. Super gedaan kids!

leerlingenraad4

In een leerlingenraad zitten kinderen die gekozen zijn door hun eigen klas. Het zijn leerlingen die graag namens hun klas allerlei zaken willen bespreken. Zo weten we wat de kinderen van onze school belangrijk vinden. Dat betekent dat zij de belangrijke rol hebben om erachter te komen wat er leeft op school en wat iedereen graag ziet gebeuren. Deze zaken kunnen ze bespreken in vergaderingen van de leerlingenraad.

Wat doet de leerlingenraad ?
Iedereen zal misschien wel iets kunnen bedenken waarin de school nog verbeteren kan. Maar hoe maak je jouw ideeën bekend? En hoe vergroot je de kans dat die ideeën ook worden uitgevoerd? Een leerlingenraad kan meedenken met de leerkrachten en zal aan de slag gaan met de ideeën die ze binnenkrijgen.

Wie zitten in de leerlingenraad ?
In de leerlingenraad zitten leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. Elke leerling heeft gestemd op een andere leerling van zijn of haar groep. Deze leerling is aangekruist op het stembiljet en dit stembiljet is in ‘de stembus’ gedaan. De leerkracht heeft de stemmen in het bijzijn van de leerlingen geteld en de uitslag bekend gemaakt. Binnen een groep kon iedereen zich kandidaat stellen. Wanneer er meer kandidaten waren, zijn er binnen de groep verkiezingen gehouden. De leden blijven een jaar lid en kunnen zich het jaar erna herkiesbaar stellen. De leerlingen die nog geen zitting hebben gehad in het voorafgaande jaar, hadden voorrang op de leerlingen die al een termijn zitting hebben gehad.

Leden van de leerlingenraad:

  • Byron (groep 5)
  • Sydo (groep 5)
  • Nick (groep 6)
  • Sven (groep 6)
  • Anna (groep 7)
  • Kim (groep 7)
  • Kevin (groep 8)
  • Emirhan (groep 8)