Groep 8

groep 8

Alles op een rij

Deze pagina is speciaal voor groep 8 gemaakt. Groep 8 is een bijzonder jaar. Het is het jaar waarin je toewerkt naar de overstap naar de middelbare school. Je gaat een eindtoets maken, op kamp en uitgebreid afscheid nemen van je basisschooltijd. Op deze pagina vind je belangrijke schema's en informatie voor groep 8 overzichtelijk terug.

 

Overstap naar het VO

Aan het eind van dit schooljaar verlaten jullie de Dam. Dan vertrek je naar het VO. VO staat voor voortgezet onderwijs. Die grote stap willen we natuurlijk zo goed mogelijk begeleiden. We helpen je nadenken over welke school voor jou geschikt kan zijn. We bezoeken tijdens schooltijd enkele VO-scholen. En je krijgt een advies over welk type onderwijs je kunt gaan volgen. Wil je weten hoe is om brugklasser te zijn, dan is een bezoekje aan deze pagina voor aanstaande bruggers zeer de moeite waard.

 

Adviesgesprekken

Jaarlijks in januari vinden de adviesgesprekken plaats. Samen met je ouders ga je met de juffen in gesprek. Zij vertellen je welke vorm van voortgezet onderwijs zij het beste bij jou vinden passen. VO-scholen Speciaal voor leerlingen van groep 8 organiseren de VO-scholen Open Dagen. Dat is een mooie gelegenheid om te kijken of een school bij jou past. In het schema op deze pagina vind je een overzicht van alle open dagen en doe-dagen in de buurt van Lemmer. Ook vind je er een link naar de websites van alle VO-scholen in de buurt.

 

Eindtoets

Iedere basisschool neemt na 8 jaar een eindtoets af. Op de Dam kiezen wij voor De Iep Eindtoets van bureau ICE. IEP staat voor ICE Eindevaluatie Primair Onderwijs. De IEP Eindtoets is bedoeld om te kijken waar je staat: dit doen ze zo eerlijk mogelijk. De eindtoets meet de verplichte vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen aan het einde van groep 8. Op deze manier kan goed in kaart worden gebracht wat jouw persoonlijke ontwikkeling is: wat kun je al goed en wat is nog lastig? Als je meer wilt weten over de IEP Eindtoets, kijk dan op http://www.toets.nl/basisonderwijs/iep-eindtoets.

 

Nationaal Kamp Hattem

Als afsluiting van de basisschooltijd gaan jullie aan het einde van het schooljaar op kamp. Dit jaarlijkse evenement is niet zo maar een weekje bivakkeren in het bos. Aan de hand van een zorgvuldig voorbereid en uitgewerkt programma beleven de kinderen de week van hun leven. Voorbereid op school (en/of schippersinternaat) werken zij in hun eigen groepje aan allerlei opdrachten. De kinderen strijden die week in een gezonde wedijver om de hoogste eer: Het Wisselschild. Het gaat daarbij niet om de punten, maar om de waardering voor 'het beste beentje voor' en een enthousiaste samenwerking binnen en buiten de eigen groep. Bijvoorbeeld tijdens de speurtochten, het koken van je eigen potje of op de Sportdag (een happening!). Meer informatie over dit kamp krijgen jullie nog, maar je kunt ook vast op www.nationaalkamp.nl.