Plusklas

Waarom?
Als een kind snel leert en een ontwikkelingsvoorsprong heeft, kan een kind heel anders denken dan zijn klasgenoten. Soms ontstaat er faalangst, perfectionisme, een negatieve werkhouding of motivatieproblemen en dit kan aanpassen, onderpresteren of opvallend gedrag veroorzaken. Het is belangrijk om het sociale welbevinden in de gaten te houden, omdat het kind zich anders kan voelen dan de rest. Daarom bestaat de plusklas.

U kunt hier meer informatie lezen. 

Wetsus

20150918 134147

De Plusklas.. waarom?

Als een kind snel leert en een ontwikkelingsvoorsprong heeft, is vaak meer uitdaging nodig. Kinderen die de lesstof gemakkelijk eigen maken, zijn vaak de minste zorg binnen een school, maar alleen goed scoren is soms niet voldoende. Verveling kan onderpresteren of soms probleemgedrag veroorzaken. Ook is het belangrijk om het sociale welbevinden in de gaten te houden, omdat het kind zich anders kan voelen dan de rest. Daarom bestaat de Plusklas.

Hoe?

De Dam, Meerpaal en Tweespan hebben samen twee Plusklassen: voor kinderen uit groep 5/6 en groep 7/8. Deze leerlingen gaan 4,5 dag per week naar hun eigen school en volgen daar het gewone lesprogramma op hun eigen niveau. Daarnaast gaan ze één dagdeel per week naar de Plusklas. Hier ontmoeten ze andere kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. De Plusklas is gevestigd op de Dam.

Voor wie is de Plusklas?

De Plusklas is voor kinderen die snel denken en leren. Vaak is hun IQ hoger dan 130. Deze leerlingen hebben het soms moeilijk in hun eigen klas of maken lastig contact met anderen. Er is een speciale aanmeldprocedure voor de Plusklas.

Wat gebeurt er in de Plusklas?

Er staan drie vaardigheden centraal:

Leren leven

In de Plusklas praten kinderen over wat hen bezighoudt. Filosoferen, gedachten uitwisselen en zelfreflectie krijgen veel aandacht omdat deze kinderen vaak ervaren dat ze dieper en/of sneller denken dan anderen, andere eisen stellen aan vriendschap etc.

Leren leren

Ook zijn ze gewend dat zij vaardigheden als het ware vanzelf leren. Door moeilijke opdrachten aan te bieden, leren ze doorzetten, een goede aanpak kiezen en ervaren ze welke vaardigheden nodig zijn om echt iets te leren. Vaak is iets snappen niet genoeg, er moet ook nog geoefend worden om je hersenen goede verbindingen te laten maken!

Leren denken

Dit klinkt onlogisch, want deze kinderen kunnen juist heel goed denken, maar dat betekent niet dat zij ook steeds eerst nadenken voordat ze aan een opdracht beginnen. Ook moeten ze leren om hogere denkvaardigheden te gebruiken zoals analytisch, kritisch en creatief denken. Pas dan gebruiken ze hun talent. Reflecteren hoort hier tenslotte ook bij.

Wie begeleidt de Plusklas?

Leerkrachten van de Plusklas hebben passie voor deze groep kinderen en zijn speciaal opgeleid.

Wat zijn de resultaten?

Leerlingen zijn enthousiast over de Plusklas. Ze geven aan gelukkiger te zijn en voelen zich uitgedaagd. Ouders reageren positief en merken dat hun kind tot bloei komt. Kinderen durven meer zichzelf te zijn en zich te uiten.

Aanmelden en meer informatie

De Plusklas heeft een speciale aanmeldprocedure. Daarbij wordt onder meer gekeken naar uitkomsten van registraties en toetsen op de eigen school, gesprekken tussen ouders en intern begeleider (IB) en eventueel het IQ van een kind. De IB'er van de eigen school kan ouders meer informatie geven over de Plusklas en de aanmelding.